"ГЕОТЕРМ.ПРО" ТОВ - комплектуючі до геотермальних теплових насосів

Публічна оферта (Договір купівлі-продажу товару)

 

Київ, Україна, 07/03/2023

За цим Договором Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, далі разом іменовані - Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі - Договір), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, зображення та описи яких розміщені на сайті geotherm.pro (далі - Сайт).
Продавець, який здійснює продаж Товарів, зображення і описи яких розміщені на Сайті, і Покупець при придбанні Товарів за допомогою Сайту, телефону та/або електронної пошти, та/або месенджерів, приймають умови цього Договору, що наведений нижче.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Сайту у відповідному розділі кнопки "ЗАМОВИТИ", та/або підтвердження замовлення електронною поштою, та/або телефоном, та/або в месенджері означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним і українським законодавством, погодив виконання умов Договору публічної оферти, що зазначені нижче.
1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки розміщеного на Сайті geotherm.pro товару (далі - Товару), відповідальність за несумлінне замовлення, та за невиконання умов цього Договору.
1.3. Цей Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку "ЗАМОВИТИ", та/або підтвердження замовлення по електронній пошті, та/або по телефону, та/або в месенджері, яким Покупець надає згоду здійснити купівлю наявного у Продавця Товару, діє у процесі передання Продавцем Товару Покупцю, повного розрахунку Покупця із Продавцем, та закінчується у момент закінчення гарантії на куплений Товар.
1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають і, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
"Договір публічної оферти" - публічний договір, зразок якого розміщено на Сайті geotherm.pro, який містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення та описи якого розміщено на Сайті, спрямований невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.
"Товар" - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого розміщено пропозицію Продавця на Сайті geotherm.pro.
"Покупець" - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, яка відвідала Сайт geotherm.pro та має намір придбати той чи інший Товар.
"Продавець" - ТОВ "ГЕОТЕРМ.ПРО", код ЄДРПОУ 43392425, що зареєстроване відповідно до законодавства України, та є власником і розповсюджувачем Товару.
"Замовлення" - належним чином оформлена та розміщена на Сайті geotherm.pro, на електронну пошту sales@geotherm.pro, або за телефоном чи в месенджері заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю.
"Законодавство" - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Продавець зобов'язується на умовах і в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, а Покупець зобов'язується на умовах і в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього гроші.
3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий у заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.
3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивним або удаваним правочином, або правочином, вчиненим під впливом тиску чи обману.
3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють у процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію Товару без будь-яких обмежень, у відповідності до вимог чинного законодавства України, та зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця у процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ
4.1. Продавець зобов'язаний:
   - виконувати умови цього Договору;
   - виконувати Замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;
   - передати Покупцеві Товар згідно із зображеннями та описами на Сайті geotherm.pro, Замовленням та умовами цього Договору;
   - перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час передачі/відправлення Товару Покупцеві.
4.2. Продавець має право:
   - вносити зміни в Товар, спрямовані на поліпшення споживчих властивостей;
   - в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ
5.1. Покупець зобов'язаний:
   - ознайомитися з інформацією про Товар, розміщеною на Сайті;
   - своєчасно оплатити та отримати Замовлення на умовах цього Договору;
   - при отриманні Товару переконатися в цілісності та комплектності Товару. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару - зафіксувати це в акті, який разом із Покупцем має підписати особа, що здійснила видачу Товару Покупцеві.
5.2. Покупець має право:
   - оформити Замовлення на Сайті, або електронною поштою, або телефоном, або в месенджері;
   - вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;
   - відмовитися від Товару в разі невідповідності Товару зображенням та описам на Сайті;
   - в односторонньому порядку призупинити дію цього Договору в разі порушення Продавцем умов цього Договору.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
6.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на Сайті шляхом додавання Товарів до віртуального кошика, або зробивши замовлення електронною поштою sales@geotherm.pro, або телефоном +380972782789, або на номер +380972782789 у месенджері VIBER, або в інший спосіб, вказаний у розділі "Контакти" Сайту geotherm.pro.
6.2. Термін відправки Замовлення Продавцем Покупцеві до 10 робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо замовлення оформлено у вихідний або святковий день, термін відправки починається з першого після вихідного робочого дня.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і зазначається на Сайті на відповідній сторінці Товару. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін усіх обраних Товарів.
7.2. Покупець може оплатити Замовлення такими способами:
   - за допомогою банківського переказу грошей на рахунок Продавця, що зазначений у рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу, протягом 5 робочих днів з дати отримання рахунку, в розмірі 100% передоплати.
   - післяплатою при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України або на території іншої країни відповідно до місця Замовлення товару.
   - будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.

8. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ
8.1. Покупець отримує Товар особисто, або за допомогою доставки. Місце отримання Товару вказано на сторінці "Контакти" Сайту.
8.2. При доставці Товарів в інші міста України або на території іншої країни, що виконується Службами доставки (далі - Компаніями-перевізниками) Покупець в повному обсязі та беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими Компаніями-перевізниками. Оплату послуг Компаній-перевізників здійснює Покупець самостійно.
8.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, що доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом у товаро-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику в кількості, зазначеній та оплаченій Покупцем, у комплектності згідно зі специфікацією цього Товару та в належному (робочому) стані та якості.
8.4. Всі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними в розділі Контакти на Сайті.

9. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЯ
9.1. Покупець, не пояснюючи причини, може повернути нову продукцію, без слідів експлуатації та в повній комплектації, протягом 14 днів після отримання.
9.2. Гарантійний термін експлуатації геотермальної продукції (зондів, колекторів, розподільників та ін.) становить від 2 до 50 років, і вказаний на сторінках товару.
9.3. Детальніше про Повернення товару і Гарантії зазначено в Додатку "Повернення і Гарантія" до цього Договору, розміщеному на Сайті.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним міжнародним та українським законодавством.
10.2. У разі виникнення спорів, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів про стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Строк розгляду претензії - 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. У спорах у зв'язку зі стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібне.
10.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають із цього Договору або у зв'язку з ним, зокрема ті, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають розв'язанню у відповідному суді згідно з міжнародним та українським матеріальним і процесуальним правом.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, якщо доведуть, що таке невиконання було спричинене форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, що справді перебувають поза контролем такої сторони, що настали після укладення цього Договору, які мають непередбачуваний та невідворотний характер.
До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки та випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включно з розподілами, пріоритетами, офіційними вимогами, квотами та ціновим контролем, обмеженнями в електропостачанні), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.
11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону письмово про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.
11.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде подовжено на будь-який строк, протягом якого було відкладено виконання через перераховані обставини.
11.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.
Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ, ОБРОБКА ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
12.1. Здійснивши реєстрацію або авторизацію на Сайті geotherm.pro, розмістивши Замовлення на електронну пошту sales@geotherm.pro, за телефоном +380972782789, або за номером +380972782789 у месенджері VIBER, Користувач (Покупець) надає дозвіл та однозначну згоду на обробку його персональних даних на умовах та у порядку, що викладені у "Положенні про обробку і захист персональних даних", яке опубліковано на Сайті geotherm.pro, та є додатком цього Договору.

13. Використання cookies
13.1. Продавець використовує cookies (куки), щоб забезпечити надання максимально повної інформації Покупцеві, отримання найкращих результатів на Сайті geotherm.pro. Якщо Покупець продовжує користуватися Сайтом, це означає його згоду на використання і отримання всіх файлів cookies, та можливість відправки Покупцеві інформації про нові Товари, пропозиції та акції. Покупець у будь-який час може відмовитися від розсилки або заборонити використання cookies шляхом зміни персональних налаштувань його пристрою, за допомогою якого він користується Сайтом geotherm.pro.
13.2. Правила та інформація про cookies розміщена на Сайті geotherm.pro в "Угоді про використання файлів cookie", що є частиною цього Договору

14. Внесення змін до Договору
14.1. Продавець може час від часу в односторонньому порядку оновлювати цей Договір без повідомлення Покупця про такі зміни. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту його розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору;
14.2. При розміщенні та виконанні Замовлення діє актуальна на момент розміщення Замовлення редакція Договору;
14.3. У разі якщо були внесені будь-які зміни до Договору, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сайту та сервісів Продавця. Факт продовження використання Сайту та/або сервісів Продавця є підтвердженням згоди та прийняття Покупцем відповідної редакції Договору.