"ГЕОТЕРМ.ПРО" ТОВ - комплектуючі до геотермальних теплових насосів

Положення про обробку та захист персональних даних

Зміст
1.    Загальні поняття та сфера застосування
2.    Склад та зміст персональних даних
3.    Мета, обмеження та строки обробки персональних даних
4.    Місцезнаходження персональних даних
5.    Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам
6.    Захист персональних даних.
7.    Права Користувача (суб’єкта персональних даних)
8.    Порядок роботи з запитами суб’єктів персональних даних (Користувачів)
9.    Внесення змін до Положення

1. Загальні поняття та сфера застосування
1.1. Це Положення про обробку та захист персональних даних (надалі – «Положення») створене у відповідності до чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (надалі – «Дані» та/або «Персональні дані») за допомогою веб-сайту: geotherm.pro (надалі – «Сайт») та/або пов'язаних з ним послуг та інструментів;
1.2. Здійснивши реєстрацію або авторизацію на Сайті geotherm.pro, розміщуючи Замовлення електронною поштою sales@geotherm.pro, по телефону +380972782789, або на номер +380972782789 у месенджері VIBER, Користувач (Покупець) надає дозвіл та однозначну згоду на обробку його персональних даних на умовах та у порядку, що викладені нижче, а також підтверджує ознайомлення з цим Положенням, його прийняття та згоду з його змістом;
1.3. Під Користувачем (Покупцем, споживачем) в цьому Положенні маються на увазі будь-яка фізична та/або юридична особа, яка має доступ до Сайту і використовує його функціонал та сервіси;
1.4. Власником персональних даних Користувачів є ТОВ «ГЕОТЕРМ.ПРО», код ЄДРПОУ 43392425, далі – GEOTHERM.PRO;
1.5. У цьому Положенні всі терміни використовуються в значенні, визначеному у Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI із змінами та доповненнями;
1.6. На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході за посиланням на інші веб-сайти дія цього Положення на такі сайти не розповсюджується. У зв'язку з чим, GEOTHERM.PRO рекомендує ознайомитися з політикою в сфері конфіденційності та персональних даних кожного сайту перед тим, як передавати персональні дані, за якими Ви можете бути ідентифіковані;
1.7. Дане Положення обов’язкове для застосування відповідальною особою та співробітниками GEOTHERM.PRO, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків;

2. Склад та зміст персональних даних
2.1. Під Даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача. Це може бути: ім’я, прізвище, по-батькові (у разі наявності), номер телефона, адреса електронної пошти, мова спілкування, адреса місця доставки, інформація про дії Користувача під час використання Сайту, IP-адреса, дані про пристрої, що використовуються Користувачем (тип пристрою, тип браузера, операційна система пристрою), історія повідомлень (інформація, яка міститься в переписці між Користувачем з адміністрацією Сайту), історія відгуків чи коментарів, інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, та яка за бажанням Користувача надається ним в реєстраційній формі та/або при заповненні власного профілю на Сайті, або інформація отримана при усній та у месенджерах комунікації Користувача та адміністрації Сайту, інформація, яка надається при здійсненні оплати, відвантаження  та доставки. Даний перелік персональних даних не є сталим та обов’язковим для усіх Користувачів, а залежить від потреб та бажань самого Користувача та від тих операцій, які він/вона виконує. Під Даними також розуміється інша інформація, отримана Сайтом на законних підставах від третіх осіб та/або доступна з профайлів Користувача у соціальних мережах – у випадку реєстрації на Сайті за допомогою служб автентифікації соціальних мереж. В такому випадку Користувач надає свою згоду на обробку інформації, що доступна із відповідних облікових записів (профайлах) у соціальних мережах;
2.2. Користувачі несуть відповідальність за всю інформацію, що розміщується ними в загальнодоступних облікових записах. Користувач повинен усвідомити всі ризики, пов'язані з тим, що він оприлюднює адресу або інформацію про місце доставки. Якщо Користувач вирішив увійти на Сайт використовуючи службу автентифікації стороннього оператора, наприклад інформацію Facebook, GEOTHERM.PRO може отримати додатковий профіль, або іншу інформацію, доступ до якої надано такою третьою особою;

3. Мета, обмеження та строки обробки персональних даних
3.1. Метою обробки персональних даних є:
- забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, господарських, податкових відносин, виконання покладених на GEOTHERM.PRO функцій, повноважень та обов’язків у відповідності до чинного законодавства України;
- ідентифікації клієнта як Користувача, для зв’язку з Користувачем в тому числі для надання послуг, обробки платежів, відправки, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, забезпечення гарантії, відправки розсилок поштою, електронною поштою, за номером телефону, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлень про акції та новини, покращення якості товарів/надання послуг, формування рейтингів товарів та пропозицій Сайту, аналізу активності Користувачів, здійснення пошуку по ключовим словам, керування трафіком на сайті, аналізу і прогнозування уподобань, інтересів Користувачів для формування найбільш релевантних та вигідних персональних пропозицій або акційних пропозицій; проведення науково-дослідної та аналітичної активності, направлення інформаційних та маркетингових розсилок (новини, акції, промокоди та знижки, персональні рекомендації, персональні знижки та пропозиції), які містять інформацію щодо товарів та/або послуг, рекламні та комерційні пропозиції щодо товарів та/або послуг тощо;
- з метою упорядкування розсилок, комерційних пропозицій, повідомлень про акції, програми лояльності, бонусних програм та/або з метою направлення повідомлень щодо функціонування Сайту поштою, електронною поштою, за номером телефону або у месенджері, шляхом надсилання інформаційних повідомлень та оповіщень Користувач може у будь-який момент змінити налаштування та відмовитися від отримання інформаційних та/або маркетингових розсилок;
- з метою виконання інших обов'язків покладених законом на Власника персональних даних, для захисту законних інтересів Власника персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані;
3.2. GEOTHERM.PRO не здійснює обробку даних, які стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських організаціях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити їх особистість не обробляються також;
3.3 Обробка персональних даних обмежується збором мінімального обсягу обов’язкової інформації, необхідного виключно для виконання запиту Користувача. У будь-якому випадку, коли запитується не обов’язкова до надання інформація, Користувачу про це повідомляється в момент збору такої інформації. Не обов’язкова до надання інформація надається Користувачем з власного бажання та за власним волевиявленням. GEOTHERM.PRO використовує цю інформацію для цілей вдосконалення Сайту, своїх послуг, пропонування Користувачу пропозицій залежно від його вподобань та базуючись на наданій Користувачем не обов’язковій інформації;
3.4. Строки обробки та зберігання Даних визначаються виходячи із цілей обробки Даних, а також виходячи із умов, вказаних в договорах (за наявності), укладених з Користувачами у відповідності до вимог діючого законодавства України. Персональні дані обробляються та зберігаються настільки довго, наскільки це необхідно для досягнення цілей, заради яких вони були зібрані, в тому числі для виконання будь-яких юридичних, гарантійних, бухгалтерських вимог, або вимог щодо звітності або до моменту видалення даних Користувачем або за запитом Користувача;
3.5. Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки повідомлень, або відкликати згоду на обробку Даних. Для початку процесу достатньо відправити лист з темою «Персональні дані» на електронну пошту ua@geotherm.pro;
3.6. У випадку відсутності активності у обліковому записі Користувача протягом строку, що перевищує 5 (п‘ять) років, GEOTHERM.PRO залишає за собою право видалити обліковий запис Користувача, включаючи всі особисті дані, що зберігаються в обліковому записі, що означає, що ви більше не зможете отримати до нього доступ і використовувати його.

4. Місцезнаходження персональних даних
4.1. Персональні дані Користувачів обробляються на захищених комп'ютерах та серверах GEOTHERM.PRO.

5. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам
5.1. GEOTHERM.PRO може здійснювати обмін Даними з афілійованими особами GEOTHERM.PRO (компанії, які діють на підставі спільної власності), які можуть обробляти та використовувати Дані з метою, що визначені цим Положенням. Розкриття Даних відбувається при замовленні Користувачем товарів/послуг у продавців таких товарів, послуг в об’ємі необхідному для ідентифікації Користувача, виконання та опрацювання замовлення Користувача;
5.2. GEOTHERM.PRO може залучати сторонніх постачальників товарів/послуг для виконання замовлення, в таких випадках такі сторонні постачальники товарів/послуг не мають повноважень використовувати отримані персональні дані інакше ніж для виконання замовлення;
5.3. GEOTHERM.PRO може передавати певну знеособлену інформацію, а також надавати дозвіл на збір такої деперсоналізованої інформації безпосередньо на Сайті за допомогою відповідних технологій (дані, які не дозволяють ідентифікувати Користувачів окремо) стороннім постачальникам послуг, довіреним партнерам або авторизованим дослідникам з метою проведення маркетингових досліджень, поліпшення результативності рекламних пропозицій та кампаній (шляхом пропонування більш релевантних пропозицій), аналітичної діяльності, кращого розуміння, яка реклама, товари та/або послуги можуть зацікавити Користувачів, поліпшення загальної якості та ефективності товарів/послуг на Сайті тощо;
5.4. GEOTHERM.PRO здійснює обробку Даних на законній та справедливій основі: Дані не розкриваються третім особам і не розповсюджуються без згоди Користувача, за виключенням випадків передбачених чинним законодавством України та лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини, зокрема, але не виключно за обґрунтованими запитами органів державної влади, які мають право витребувати та отримувати такі Дані;
5.5. У випадку передачі персональних даних, передбачених розділом 5 цього Положення, інформування Користувача про передачу його персональних даних залишається на розсуд GEOTHERM.PRO.

6. Захист персональних даних
6.1. Власник персональних даних обладнаний системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів;
6.2. Працівники/уповноважені особи, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту персональних даних;
6.3. Працівники/уповноважені особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку, зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом;
6.4. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного цим Положенням та згодою Користувача;

7. Права Користувача (суб’єкта персональних даних)
7.1. Суб’єкт персональних даних (Користувач) має право:
• знати про місцезнаходження його персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
• отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
• на доступ до своїх персональних даних;
• керувати процедурою надсилання повідомлень;
• отримати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
• пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
• пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
• на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
• звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
• застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

8. Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних (Користувача)
8.1. Суб’єкт персональних даних (Користувач) має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом;
8.2. Доступ суб’єкта персональних даних (Користувача) до даних про себе здійснюється безкоштовно;
8.3. Суб’єкт персональних даних (Користувач) подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних Власнику персональних даних. У запиті зазначаються: 
• прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) та копія документа, що посвідчує особу суб’єкта персональних даних (Користувача); 
• номер телефону або електронну пошту або інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб’єкта персональних даних (Користувача);
• відомості про персональні дані, стосовно яких подається запит, чи відомості про власника чи розпорядника; 
• перелік персональних даних, що запитуються.
8.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку Власник персональних даних доводить до відома суб’єкта персональних даних (Користувача), що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті;
8.5. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.


9. Внесення змін до Положення
9.1. GEOTHERM.PRO може час від часу в односторонньому порядку оновлювати це Положення без повідомлення Користувача про такі зміни. Нова редакція Положення вступає в силу з моменту його розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Положення;
9.2. У разі якщо були внесені будь-які зміни в Положення, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сайту та сервісів GEOTHERM.PRO. Факт продовження використання Сайту та/або сервісів GEOTHERM.PRO є підтвердженням згоди і прийняття Користувачем відповідної редакції Положення.